Atomizery dwumediowe PNR

Atomizery klasyczne PNR Atomizery sterowane powietrzem PNR Atomizery ULTRASONIC PNR Atomizery specjalne PNR

Klasyczne rozpylacze / atomizery to urządzenia wytwarzające rozpylony strumień za pomocą sprężonego powietrza, w którym ciecz rozbija się na kropelki, gdy jej zewnętrzna powierzchnia jest poddawana działaniu ścinania w wyniku przepływu powietrza o dużej prędkości.

Korpusy rozpylaczy napędzane powietrzem zawierają cylinder uruchamiany powietrzem, który steruje opryskiwaniem za pomocą igły, otwierając lub zamykając wlot wody w dyszy cieczy. Zwykle powietrze używane do rozpylania cieczy przepływa w sposób ciągły, natomiast powietrze do siłownika służy do uruchamiania i zatrzymywania cykli rozpylania.

Atomizery ultradźwiękowe działają w procesie, który opiera się na dwóch etapach: w pierwszym maleńkie strumienie wody są wtryskiwane do strumienia powietrza o dużej prędkości, co zapewnia pierwsze rozbicie i atomizację płynu. W drugim etapie dwufazowy przepływ, porywające powietrze kropelki cieczy, przechodzi przez pole fal dźwiękowych, które powodują dalsze rozpadanie się i zmniejszenie wymiaru kropelek.

Specjalne atomizery
W wielu branżach atomizery dwumediowe (atomizery powietrzno-wodne) stosowane są do tłumienia i chłodzenia oparów. W takich sytuacjach bardzo ważne jest, aby mieć produkty, które zapewniają jednorodny rozkład rozpylonego strumienia, które oddziałują z fazą gazową, i mieć możliwość pracy z szerokim zakresem ciśnień, zarówno dla wody, jak i powietrza.

Gdzie można zastosować atomizery PNR:
- punkty przesypowe,
- kruszarnie,
- sita,
- wywrotnice,
- miejsca usypywania hałd,
- załadunek materiałów sypkich,
- elektrownie,
- koksownie.

KARTY
KATALOGOWE