Atomizery sterowane powietrzem PNR

Atomizery sterowane powietrzem standard płaksi strumień PNR Atomizery sterowane powietrzem standard pełny stożek PNR Atomizery sterowane powietrzem mini płaski strumień PNR Atomizery sterowane powietrzem mini pełny stożek PNR

Atomizery sterowane powietrzem PNR zawierają cylinder uruchamiany powietrzem, który steruje opryskiwaniem za pomocą igły, otwierając lub zamykając wlot wody w dyszy cieczy. Zwykle powietrze używane do rozpylania cieczy przepływa w sposób ciągły, natomiast powietrze do siłownika służy do uruchamiania i zatrzymywania cykli rozpylania. W przypadku dłuższych czasów przestoju między dwoma cyklami atomizacji, w których marnowano by zbyt dużo powietrza atomizującego, należy zorganizować sekwencyjne odcięcie dla dwóch linii powietrza. Powietrze siłownika należy zatrzymać (i przerwać przepływ cieczy) przed rozpyleniem powietrza, aby upewnić się, że cała ciecz w środku jest całkowicie rozpylona i uniknąć kapania. I odwrotnie, gdy rozpoczyna się rozpylanie, najpierw należy rozpocząć rozpylanie powietrza, aby napływająca ciecz była rozpylana bez kapania.


       KARTY

KATALOGOWE