Dysze wodne ogólnego przeznaczenia

Dysze płaskostrumieniowe / płaski strumień Dysze pełnostożkowe / pełny stożek Dysze pustostożkowe / pusty stożek

Dysza wodna rozpylająca (natryskowa) lub dysza chłodząca to urządzenie, które wykorzystuje energię ciśnienia cieczy w celu zwiększenia jej prędkości przez otwór i rozbicia go na krople. Jego wydajność można dokładnie zidentyfikować i opisać, aby inżynier projektu mógł dokładnie określić dyszę rozpylającą wymaganą dla danego procesu. Odpowiednie charakterystyki, które identyfikują działanie dyszy PNR, są następujące:

  1. Przepływ cieczy dostarczany w zależności od ciśnienia zasilania dyszy.
  2. Kąt otwarcia wytwarzanego aerozolu.
  3. Wydajność dyszy, jako stosunek energii rozpylonej do energii zużywanej przez dyszę.
  4. Równość rozkładu przepływu w stosunku do celu.
  5. Rozkład wielkości kropli rozpylania.