Chłodzenie za pomocą dysz PNR

Chłodzenie elektrod dyszami PNR Chłodzenie ciągów odlewniczych dyszami PNR Chłodzenie walców dyszami PNR

Wybór najbardziej odpowiedniej dyszy / rozpylacza chłodzącego obejmuje dokładną znajomość następujących parametrów:

- Ilość ciepła do ochłodzenia
- Wymagana szybkość chłodzenia
- Geometria (kształt) produktów, które muszą być schłodzone
- Zdolność przenoszenia ciepła produktu, który ma być schłodzony

Gdy zakres produktów do schłodzenia jest ograniczony, wybór jest prostszy, ale gdy zakres jest szeroki, zarówno dla kształtu, jak i dla jakości surowca,
konieczne jest podzielenie zakresu według różnych kryteriów i zastosowanie szerszego wybór dysz / rozpylaczy. Dlatego wyżej wymienione parametry powinny być oceniane dla każdego podzakresu. Decydującym czynnikiem w wyborze jest również stopień czystości chłodziwa, który może skierować wybór w kierunku modelu bardziej odpornego na zatkanie dyszy / rozpylacza.