Chłodzenie elektrod - dysze PNR

W procesie chłodzenia elektrod geometria i surowiec do schłodzenia są parametrami stałymi. Jednak niektóre zmiany mogą wynikać z różnej intensywności pola elektrycznego między elektrodami. Aby sprawdzić temperaturę elektrod podczas procesu topienia, stosuje się następujące dysze PNR:
- seria J
- seria K