Odpylanie dyszami PNR

   

Aby skutecznie tłumić pył, konieczna jest dokładna znajomość wielkości cząstek zanieczyszczeń, które należy usunąć. Potrzeba minimalizacji emisji pyłu generowanego podczas procesu produkcji stali lub spowodowanego lotnymi surowcami jest realizowana przez różne typy dysz PNR, w zależności od ich połączenia, kąta natryskowego lub prędkości przepływu, takich jak:
- Dysze pełnostożkowe z kołnierzem (seria AE, seria BL) lub dysze pustostożkowe (seria PR);
- Dysze pełnostożkowe (seria BE, seria E), dysze pustostożkowe (seria PA / PB, seria PE / PF), dysze płaskostrumieniowe (seria K duża).