Walcowanie na zimno

 

Obróbka powierzchni blach i procesy walcowania na zimno są wykonywane w temperaturze pokojowej i nie wymagają szczególnie drobnych kropelek. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na równomierność rozkładu natrysku na docelowej powierzchni.

Walcowanie na zimno

W procesie walcowania na zimno stosowane są następujące dysze do układów chłodzenia i smarowania:
- seria GX, z płaskim strumieniem,
- seria GY, z płaskim strumieniem,
- seria J, z płaskim strumieniem,
- Seria F, wysokoudarowe dysze płaskostrumieniowe

Wytrawianie

Do wytrawiania blach, a następnie suszenia, wymaga się użycia następujących dysz:
- seria GX, z płaskim strumieniem,
- seria GY, z płaskim strumieniem,
- seria GA, seria K duża, z płaskim strumieniem,
- seria D, z pełnym strumieniem stożkowym,
- seria UEA D020, która wytwarza stożkowy strumień powietrza o wąskim kącie,
- seria UEA 0252/0527, które wytwarzają płaski strumień powietrza.