Dysze w przemyśle papierniczym

Przygotowanie masy dysze PNR Formowanie dysze PNR Walcownie dysze PNR
Suszenie dysze PNR Płuczki taśm PNR  

W przemyśle celulozowo-papierniczym woda jest jednym z głównych składników: w pierwszych etapach roztwór składa się w 99% z wody i 1% z pulpy i włókien. Podczas długiego procesu wytwarzania papieru do mieszaniny dodaje się roztwory wody i chemikaliów za pomocą dysz rozpylających PNR, a inne służą jako dysze do obniżania wysokich temperatur różnych składników roślin.