INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie KS-SUPPORT, z siedzibą w Częstochowie.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a)   listownie: ul. aleja Armii Krajowej 66/49, 42-200 Częstochowa,
b)   przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c)   telefonicznie pod numerem: 509-205-879.

Cel i podstawy przetwarzania.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
a)    Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO [1]) m.in:
- przygotowania oferty,
- złożenia zamówienia,
- sprzedaży towarów,
- dostarczenie przesyłki,
- rozwiązywania problemów m.in. rozpatrywania reklamacji, realizowania obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady.
b)   Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (na podstawie art. 6 ust. 1 C RODO [1]) m.in:
- wypełnienia obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,
c)   Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 F RODO [1]) m.in:
- ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.
d)   Możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych celach np. marketingu, przez udzielenie nam przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 B RODO [1]),

Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom:

a)   podmiot będący operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem dyszeprzemyslowe.pl,
b)   podmioty prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia przesyłki,
c)   podmioty świadczące usługę księgowe,
d)   podmioty prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
e)   inne podmioty działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Sąd, Policja, Urząd Skarbowy).

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat od sprzedaży na podstawie art. 86 Ordynacji podatkowej z dnia 17 stycznia 2017 r. Natomiast w przypadku danych kontaktowych przechowywanych dla potrzeb marketingu naszych produktów przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO [1] przysługuje Pani/Panu:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c)   prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)   prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e)   w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- telefonicznie pod numerem telefonu: 509-205-879

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu będzie:
a)    warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów,
b)    warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
c)     dobrowolne w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów.

Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:
a)    możemy odmówić złożenia zamówienia i jego realizacji,
b)    możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Pani/Pana roszczeń,
c)     możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW KS-SUPPORT zostały określone w naszej Polityce Prywatności [http://www.dyszeprzemyslowe.pl/index.php/dysze-przemyslowe-pnr-polska/ciasteczka]

 

 

aktualizacja: 17.02.2019 r.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.