Inżektory / Eduktory PNR

Eduktor UPB PNR Eduktor UPD PNR

Eduktor PNR czasami może być prostym rozwiązaniem różnych problemów. Oferujemy szereg produktów odpowiednich do różnych zastosowań, takich jak wytwarzanie gorącej wody do czyszczenia z istniejącej linii pary, podgrzewanie płynów w zbiornikach za pomocą pary, utrzymywanie roztworów chemicznych lub farb odpowiednio wymieszanych w kadziach i opróżnianie zbiorników strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem gdy pompa głębinowa nie jest dostępna. Wytwarzanie gorącej wody pod ciśnieniem z linii parowej za pomocą statycznego urządzenia niewymagającego silników elektrycznych jest bardzo przydatnym rozwiązaniem dla tych zastosowań, w których zbiornik wymaga umycia w obiektach przeciwwybuchowych.

       KARTY
KATALOGOWE