Dysze wodne pustostożkowe PNR

Dysze pusty stożek typ PA/PB PNR Dysze pusty stożek typ PE/PF/PT PNR Dysze pusty stożek typ PR PNR Dysze pusty stożek typ RA PNR
Dysze pusty stożek typ RB PNR Dysze pusty stożek typ RC PNR Dysze pusty stożek typ RF PNR Dysze pusty stożek typ RG PNR Dysze pusty stożek typ RO PNR
Dysze pusty stożek typ RW/RX/RZ PNR        

Sposób natrysku z dyszy z pustym stożkiem składa się z kropel skoncentrowanych na zewnętrznej powierzchni o kształcie stożka, bez kropelek zawartych we wnętrzu stożkowego kształtu. Dysze pustostożkowe PNR są zwykle używane do gaszenia spalin lub chłodzenia gazu w kilku procesach przemysłowych.


KARTY
KATALOGOWE