Emisje zanieczyszczeń należy odprowadzać w miejscu ich powstawania, czyli nie tylko tam, gdzie wykonywane są prace polegające na spawaniu czy zgrzewaniu, ale również w miejscach powstawania dymów, gazów, pyłów czy kurzu. Wdychanie tych zanieczyszczeń przez człowieka jest szkodliwe, ponieważ większości z nich zawiera substancje rakotwórcze. Dlatego przedstawiamy rozwiązania, które pomogą odświeżyć stanowiska pracy.

Wieże filtracyjne AIRTOWER Wieże filtracyjne AIR-LINE

Novus AirTower

Novus Air-Line