Przy wyborze sprzętu do filtracji należy zwrócić uwagę na przeznaczenie urządzenia i jego dobór do procesu produkcyjnego. Główne znaczenie mają  filtry, które muszą być odpowiednie do obrabianego materiału. Najważniejsze to dobór elementów wychwytujących nieczystości. Najważniejszym zadaniem filtrów jest przechwytywanie pyłu. kurzu i dymu, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Systemy filtracji pyłu i dymu

Systemy filtracji dymu lutowniczego

Systemy filtracji oparów i gazów

 

 

 

Systemy filtracji dymu spawalniczego

Systemy filtracji mgieł olejowych

Systemy filtracji dymu laserowego