Przy wyborze sprzętu do filtracji należy zwrócić uwagę na przeznaczenie urządzenia i jego dobór do procesu produkcyjnego. Główne znaczenie mają  filtry, które muszą być odpowiednie do obrabianego materiału. Najważniejsze to dobór elementów wychwytujących nieczystości. Najważniejszym zadaniem filtrów jest przechwytywanie pyłu. kurzu i dymu, który jest szkodliwy dla zdrowia.

 LAS JUMBO ULT  System filtracji ULT LAS 160  System filtracji ULT LAS 200

Urządzenie filtrujące
ULT LAS JUMBO

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 160

 Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 200

 System filtracji ULT LAS 260  System filtracji ULT LAS 300  System filtracji ULT LAS 400

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 260

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 300

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 400

 System filtracji ULT LAS 500  System filtracji ULT LAS 1200  System filtracji ULT LAS 1500

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 500

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 1200

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 1500

 System filtracji ULT LAS 2500    

Urządzenie filtrujące
ULT LAS serii 2500