Przy wyborze sprzętu do filtracji należy zwrócić uwagę na przeznaczenie urządzenia i jego dobór do procesu produkcyjnego. Główne znaczenie mają  filtry, które muszą być odpowiednie do obrabianego materiału. Najważniejsze to dobór elementów wychwytujących nieczystości. Najważniejszym zadaniem filtrów jest przechwytywanie pyłu. kurzu i dymu, który jest szkodliwy dla zdrowia.

 LRA Jumbo  System filtracji ULT LRA 160  System filtracji ULT LRA 200

Urządzenie filtrujące
ULT LRA serii JUMBO

Urządzenie filtrujące
ULT LRA serii 160

Urządzenie filtrujące
ULT LRA serii 200

 System filtracji ULT LRA 300  System filtracji ULT LRA 400  System filtracji ULT LRA 1200
Urządzenie filtrujące
ULT LRA serii 300
Urządzenie filtrujące
ULT LRA serii 400
Urządzenie filtrujące
ULT LRA serii 1200