Przy wyborze sprzętu do filtracji należy zwrócić uwagę na przeznaczenie urządzenia i jego dobór do procesu produkcyjnego. Główne znaczenie mają  filtry, które muszą być odpowiednie do obrabianego materiału. Najważniejsze to dobór elementów wychwytujących nieczystości. Najważniejszym zadaniem filtrów jest przechwytywanie pyłu. kurzu i dymu, który jest szkodliwy dla zdrowia.

 System filtracji ULT SRA 200  System filtracji ULT SRA 300  System filtracji ULT SRA 1200

 Urządzenie filtrujące
ULT SRA serii 200

Urządzenie filtrujące
ULT SRA serii 300

Urządzenie filtrujące
ULT SRA serii 1200

 System filtracji ULT SRA PN    
Urządzenie filtrujące
ULT SRA serii PN