Przy wyborze sprzętu do filtracji należy zwrócić uwagę na przeznaczenie urządzenia i jego dobór do procesu produkcyjnego. Główne znaczenie mają  filtry, które muszą być odpowiednie do obrabianego materiału. Najważniejsze to dobór elementów wychwytujących nieczystości. Najważniejszym zadaniem filtrów jest przechwytywanie pyłu. kurzu i dymu, który jest szkodliwy dla zdrowia.

 ACD JUMBO  System filtracji ULT ACD 160  System filtracji ULT ACD 200

Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii JUMBO

Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii 160

Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii 200

 System filtracji ULT ACD 220  System filtracji ULT ACD 300  System filtracji ULT ACD 400
Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii 220
Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii 300
Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii 400
 System filtracji ULT ACD 1200    
Urządzenie filtrujące
ULT ACD serii 1200