Przy wyborze sprzętu do filtracji należy zwrócić uwagę na przeznaczenie urządzenia i jego dobór do procesu produkcyjnego. Główne znaczenie mają  filtry, które muszą być odpowiednie do obrabianego materiału. Najważniejsze to dobór elementów wychwytujących nieczystości. Najważniejszym zadaniem filtrów jest przechwytywanie pyłu. kurzu i dymu, który jest szkodliwy dla zdrowia.

 System filtracji ULT ASD 160  System filtracji ULT ASD 200  System filtracji ULT ASD 300

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 160

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 200

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 300

 System filtracji ULT ASD 400  System filtracji ULT ASD 500  System filtracji ULT ASD 1200

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 400

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 500

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 1200

System filtracji ULT ASD 1500  System filtracji ULT ASD 2500  System filtracji ULT ASD PN

Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 1500

 Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii 2500

 Urządzenie filtrujące
ULT ASD serii PN