W tym artykule zwrócimy uwagę na najważniejsze parametry związane z doborem optymalnej dyszy wodnej pod względem kluczowych parametrów

1. EFEKTYWNOŚĆ DYSZY
Dysza wodna (rozpylająca, chłodząca, zraszająca) to urządzenie, które zamienia energię ciśnienia przepływu cieczy w energię kinetyczną. Wydajność dyszy można zdefiniować jako stosunek energii dostępnej na wlocie do dyszy i energii, która jest faktycznie wykorzystywana do zwiększenia prędkości cieczy i wytworzenia strumienia, przy czym różnicą jest energia tracona podczas procesu z powodu tarcia.
2. ROZMIAR KROPLI
Rozmiar kropelek zależy od struktury dyszy wodnej, intensywności siły cieczy, napięcia powierzchniowego cieczy i gęstości. Rozmiar rozpylonych kropelek nie jest jednolity. Dlatego średni rozmiar kropel staje się ważnym czynnikiem.
3. KĄT NATRYSKU / STRUMIENIA
Kąt natryskiwania to kąt utworzony przez stożek cieczy opuszczający otwór dyszy. Kąt natrysku i odległość między otworem dyszy a powierzchnią docelową, która ma zostać pokryta, determinuje kształt stożka.
4. SIŁA STRUMIENIA
Siła uderzenia strumienia jest siłą wytwarzaną przez strumień wody odchylony przez powierzchnię uderzenia, a jej wytrzymałość jest często wyrażana w kg/cm2. Równomierność strumienia uderzenia i rozkład wpływają na efekt czyszczenia / mycia. W tych samych warunkach pracy (takie samo ciśnienie i wydajność) można zastosować różne typy dysz do przeprowadzenia testu siły uderzenia.
5. DYSTRYBUCJA
Inżynierowie projektują dysze o różnych wzorach rozpylania. Wzory mogą być ciągłe, pełny stożek, pusty stożek, płaski strumień. Konstrukcja dyszy ma na celu zapewnienie jednorodności i siły uderzenia rozpylanego strumienia, niezależnie od tego, czy dysze są stosowane indywidualnie, czy nakładają się.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: dysze wodne, dysze powietrzne, dysze przemysłowe