Będąc właścicielem linii lakierniczej z pewnością nie chcesz aby uległa ona jakimkolwiek awariom. Jak temu bezpiecznie zapobiegać ?

Przed przystąpieniem do lakierowania należy powierzchnię detalu przygotować poprzez mycie środkami odtłuszczająco - fosforanującymi. Każda lakiernia jest wyposażona w odpowiednie stanowisko zapewniające przeprowadzenie takiej operacji. Odpowiednio zaplanowany i wykonany proces przygotowania powierzchni detalu przeznaczonego do malowania sprawia, że zostaje on pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń w postaci olejów, tłuszczów czy pozostałości po obróbce mechanicznej. Utworzona warstwa fosforanów zwiększa skuteczność antykorozyjną stanowiąc podkład dla farb zwiększając przyczepność powłoki malarskiej. Wśród elementów linii lakierniczych, które wymieniać trzeba najczęściej i regularnie są dysze natryskowe. Dysza choć jest niewielkim elementem instalacji może być przyczyną dużych strat finansowych. Wadliwa obsługa czy niewłaściwa ocena stanu dyszy może powodować nadmierne zużycie wody procesowej, zwiększone zużycie chemikaliów, straty związane z przestojami czy koszty zwiększonych odpadów produkcyjnych na skutek złej jakości produktu. Główne przyczyny awarii dyszy to erozja, zarastanie lub korozja. Zwrócenie uwagi na te objawy pozwoli na wykrycie niesprawnych rozpylaczy i zastosowanie środków zaradczych. Podstawowymi czynnościami sprawdzającymi jest weryfikacja: ciśnienia, wydajności, kształtu strumienia, wielkości kropli, ustawienia dyszy, przebiegu procesu oraz jakość gotowego produktu. Wystarczy co jakiś czas przeczyścić najważniejsze układy lub wymienić filtry. Dysze jakie możemy spotkać w urządzeniach myjących na podstawie oferty firmy PNR to dysze płaskostrumieniowe, pełnostożkowe, pustostożkowe, punktowe, atomizery, głowice myjące oraz dysze powietrzne. Prawidłowy dobór dysz pod względem ciśnienia, przepływu oraz kąta rozprysku, rozmieszczenia oraz ustawienia decyduje o skuteczności mycia. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.