Inżektor UPBEduktor PNR czasami może być prostym rozwiązaniem różnych problemów. Oferujemy szereg produktów odpowiednich do różnych zastosowań, takich jak wytwarzanie gorącej wody do czyszczenia z istniejącej linii pary, podgrzewanie płynów w zbiornikach za pomocą pary, utrzymywanie roztworów chemicznych lub farb odpowiednio wymieszanych w kadziach i opróżnianie zbiorników strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem gdy pompa głębinowa nie jest dostępna. 

Wytwarzanie gorącej wody pod ciśnieniem z linii parowej za pomocą statycznego urządzenia niewymagającego silników elektrycznych jest bardzo przydatnym rozwiązaniem dla tych zastosowań, w których zbiornik wymaga umycia w obiektach przeciwwybuchowych. 

 Inżektor eduktor PNR

Poniżej znajdą Państwo katalog eduktorów / inżektorów PNR

 Katalog dysz peły stożek