Poniżej znajdą Państwo dysze dla przemysłu spożywczego marki PNR. Główne zastosowanie dla dysz wodnych to mycie urządzeń i produktów, suszenie, chłodzenie, wędzenie, zwilżanie, pokrywanie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.

 

Zastosowanie

Wymagania

Model i seria dysz

Parametry

Pasteryzacja

dysze nieblokujące się o jednorodnej dystrybucji

dysze kątowe pustostożkowe
PNR PO/PY

Wydatek 20 l/min,
1,5-2 bar, kąt 60-120º

dysze pełnostożkowe BV/BW

Mycie wyposażenia
(mycie pojemników)

wysoka siła czyszczenia, odpowiednie pokrycie

dysze płaskostrumieniowe
J / GX, HGQ / KS i HT

3-10 l/min,
3-5 bar, kąt 60º

Mycie i pokrywanie
przenośników taśmowych

krótkie podawanie środka, dysze nieblokujące się

dysze płaskostrumieniowe GX

3-12 l/h,
2-5 bar, kąt 73º

Mycie małych, średnich
i dużych zbiorników
,
urządzeń, naczyń procesowych,
np. maszyny zagęszczające,
napełniające, mieszalniki,
fermentatory

wysoka siła czyszczenia, duży zasięg, niskie zużycie wody, niewielkie rozmiary dyszy 

dysze obrotowe, kule rozpryskowe

Małe zbiorniki (<1m)
20-60 l/min, 1-2 bar, kąt 180-360º

Średnie zbiorniki (<3m)
60-200 l/min, 1,5-2,5 bar, kąt do 360º

Duże zbiorniki (>3m)
150-400 l/min, 2-5 bar, kąt do 360º

Sortowanie i transport

Przyśpieszanie procesów
suszenia i chłodzenia

wysoka siła zdmuchiwania, ograniczony hałas

dysze powietrzne UEA

1-5 bar, 10-35 Nm3/h

Ustawienie i montaż dysz

łatwa instalacja, szybkie i dokładne ustawianie

systemy szybkiego montażu: HGQ

Zależnie od wyboru

Suszenie rozpyłowe
koncentratów

bardzo drobna atomizacja

dysze pustostożkowe RX/RZ

Zależnie od wyboru

dysze dwuczynnikowe MX

 

Przemysł mięsny i przetwórstwo ryb

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Komory wędzarnicze

bardzo drobna atomizacja cieczy, zamgławianie

dysze pneumatyczne atomizery
(pełnostożkowe) MX,

<5 l/min, ciecz 1 bar,
powietrze 3 bar

Klimatyzacja powietrza
dla zwierząt

bardzo drobna atomizacja cieczy, zamgławianie

dysze pustostożkowe RX/RZ

<5 l/min, 5-10 bar,
kąt 60-80º

Czyszczenie ciętego mięsa

wysoka siła czyszczenia

dysze płaskostrumieniowe J/GX,

5-10 bar,
kąt 30-60º

dysze pełnostożkowe D

Mycie wysokociśnieniowe
(wyposażenia i przenośników)

wysoka siła strumienia, długowieczność

dysze płaskostrumieniowe F

~10 l/min,
80-100 bar,
kąt 15-45º

Mycie wyrobów mięsnych

całkowite pokrycie

dysze pełnostożkowe D

5-10 bar,
kąt 90-120º

 

Produkcja dań gotowych, konserw, przetwarzanie warzyw i owoców

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Zwilżanie, pokrywanie
(przyprawami, ziołami,
witaminami, lukrem,
polewami, środkami
rozdzielającymi)

bardzo drobna atomizacja cieczy (małe krople)

dysze pneumatyczne atomizery
(pełnostożkowe) MX,

<5 l/min, ciecz 1 bar,
powietrze 3 bar

Zależnie od ciśnienia

 5-10 bar

Suszenie rozpyłowe, granulacja

bardzo drobna dystrybucja

dysze pełnostożkowe RX/RZ

Zależnie od ciśnienia

Mycie narzędzi
kuchennych, mieszalników,
maszyn napełniających

wysoka siła czyszczenia, odporność na ciepło

dysze obrotowe, kule rozpryskowe

20-60 l/min, 1-2 bar,
kąt 180-360º

Sterylizacja autoklawów

odporne na wysoką temperaturę, nieblokujące się

dysze pełnostożkowe D

2-3 bar,
kąt 90º

Mycie puszek z zewnątrz

wysoka siła czyszcząca

dysze płaskostrumieniowe J/GX

~2 l/min, 3 bar,
kąt 45-60º

Mycie warzyw na taśmie

wysoka siła czyszcząca, nieblokujące się

dysze płaskostrumieniowe J/GX, HGQ/HT/KS

3-5 l/min,
2-3 bar,
kąt 45-60º

Blanszowanie warzyw

jednorodna dystrybucji, ograniczone blokowanie

dysze kątowe pustostożkowe PO/PY

~20 l/min,
kąt 90-120º

 

Przemysł mleczarski i serowarski

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Mycie maszyn
napełniających

wysoka siła czyszczenia, spełnienie standardów higienicznych

dysze obrotowe, kule rozpryskowe
(certyfikat FDA, standardy mycia CIP)

40-200 l/min,
1-3 bar,
kąt 360º

Mycie zbiorników i
elementów wyposażenia,
np. mieszalników

wysoka siła czyszczenia, spełnienie standardów higienicznych

dysze obrotowe, kule rozpryskowe
(certyfikat FDA, standardy mycia CIP)

40-250 l/min,
1-3 bar,
kąt 360º

Mycie form serowych

wysoka siła strumienia

dysze płaskostrumieniowe J/GX

10-40 l/min,
kąt 45-60º

dysze pełnostożkowe D

2-3 bar, kąt 30-60º

Suszenie rozpyłowe
(np. przy produkcji
mleka w proszku)

bardzo drobna atomizacja

dysze pełnostożkowe RX/RZ

~10 l/min,
80-100 bar

Rozpylanie środków
bakteriobójczych
na serze

bardzo drobna atomizacja cieczy

atomizery pneumatyczne
automatyczne MX

zależnie od ciśnienia, chwilowe podawanie

 

Piekarstwo i ciastkarstwo

Zastosowanie

Wymagania

Model i seria dysz

Parametry

Nadawanie chrupkości
(nawilżanie wypieków)

drobne krople, mały wydatek

dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) MX,

<5 l/min, ciecz 1 bar,
powietrze 3 bar

Cięcie ciast
strumieniem wody

skoncentrowany strumień igłowy

dysze pełnostrumieniowe

0,05-0,1 l/min,
4-15 bar

Nanoszenie dodatków,
zwilżanie, pokrywanie

(przyprawami, lukrem,
polewami, polepszaczami)

bardzo drobna atomizacja cieczy (małe krople)

dysze pneumatyczne
(pełnostożkowe) MX,

<5 l/min, ciecz 1 bar
powietrze 3 bar

Zależnie od ciśnienia

 5-10 bar

Czyszczenie maszyn,
urządzeń i zbiorników

wysoka siła czyszczenia, małe rozmiary

dysze obrotowe, kule rozpryskowe

15-40 l/min, 1,5-2 bar,
kąt 180-360º

Sortowanie, transport

wysoka siła zdmuchiwania, ograniczony hałas

dysze powietrzne UEA

2-5 bar, 10-35 Nm3/h

Mycie i pokrywanie
przenośników taśmowych

krótkie podawanie środka, dysze nieblokujące się

dysze płaskostrumieniowe GX

3-12 l/h,
2-5 bar, kąt 75º

 

Napełnianie, butelkowanie, pakowanie

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Czyszczenie maszyn
napełniających
i butelkujących

wysoka siła czyszczenia, małe rozmiary

dysze obrotowe, kule rozpryskowe

15-40 l/min, 1,5-2 bar,
kąt 180-360º

Mycie butelek z zewnątrz

wysoka siła strumienia, odpowiednie pokrycie

dysze płaskostrumieniowe J/GX,
przeguby kulowe ZRA

3-10 l/min,
3-5 bar, kąt 60º

Odgazowanie cieczy

bardzo drobne krople na dużej powierzchni

dysze pełnostożkowe BR/BT/BS, CAY
(głowica wielodyszowa)

5-10 bar,
kąt 130º

Dezynfekcja

precyzyjne podawanie małych ilości środka

dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) MX

0,2 l/min,
kąt 20º

dysze pustostożkowe RX/RZ

Zależnie od wyboru

Odpowietrzanie i
odpienianie
szyjki butelki

skoncentrowany strumień igłowy

dysze pełnostrumieniowe

0,05-0,1 l/min,
4-15 bar

Usuwanie etykiet

wysoka siła strumienia, odpowiednie pokrycie

dysze płaskostrumieniowe J/GX,
przeguby kulowe ZRA

3-5 bar,
kąt 30º

Zwilżanie etykiet

precyzyjne podawanie małych ilości cieczy

dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) MX

0,2 l/min,
kąt 20º

dysze pustostożkowe RX/RZ

Zależnie od wyboru

Suszenie etykiet
i butelek

wysoka siła podmuchu, ograniczenie hałasu

dysze powietrzne UEA

2-5 bar,
10-35 Nm3/h

 

Załadunek i transport

Mycie wyposażenia
(pojemników)

wysoka siła czyszczenia, odpowiednie pokrycie

dysze płaskostrumieniowe J/GX, HGQ/HT/KS

3-10 l/min,
3-5 bar, kąt 60º

Mycie i pokrywanie
przenośników taśmowych

krótkie podawanie, ograniczone blokowanie się

dysze płaskostrumieniowe precyzyjne GX

3-12 l/h,
2-5 bar, kąt 73º

Sortowanie i transport

wysoka siła zdmuchiwania, ograniczony hałas

dysze powietrzne UEA

2-5 bar, 10-35 Nm3/h,

Mycie beczek z zewnątrz

wysoka siła zdzierająca, odpowiednie pokrycie 

dysze płaskostrumieniowe K (języczkowe),
systemy z dysza HGQ/HT/KS
Dysze wysokociśnieniowe F

2-5 bar, kąt 60º
wysokie ciśnienie

Mycie wnętrza beczek

wysoka siła czyszczenia

dysze obrotowe, kule rozpryskowe

15-60 l/min, 1,5-2 bar,
kąt 180-360º

Usuwanie rozbitego szkła

wysoka siła czyszczenia

dysze płaskostrumieniowe J/GX

20 l/min, kąt 60º

 

Dysze w przemyśle hutniczym

Chłodzenie elektrod, ciągów odlewniczych,
chłodzenie walców

dysze pełnostożkowe BA, BC, BX, BJ, D

dysze płaskostrumieniowe J

dysze pneumatyczne MN, MO

Dysze w procesie obróbki cieplnej
metali żelaznych i nieżelaznych

dysze pełnostożkowe D
dysze płaskostrumieniowe J (nieżelazne)
eduktory / inżektory UPB, UPD
dysze pneumatyczne
(pełnostożkowe) MN, MO

Tłumienie pyłu

dysze pełnostożkowe BE, E
dysze płaskostrumieniowe K LARGE dysze pustostożkowe PA, PB, PE, PF, PT, PN, PO, PS, PR

Walcowanie na zimno i wytrawianie

dysze pełnostożkowe D dysze płaskostrumieniowe GA, GX,
GY, F, K LARGE, J
dysze powietrzne UEA D020, UEA 0525,
UEA 0527

 

Dysze w przemyśle papierniczym

Przygotowanie masy

dysze płaskostrumieniowe J, K LARGE, HT

dysze myjące UAC, UBA, UBC, UBT

-

Przygotowanie formy

dysze punktowe GEA
dysze płaskostrumieniowe J, K LARGE,
HT, GE
-

Proces prasowania

dysze płaskostrumieniowe GE
dysze punktowe GMA, GDA, FBA dysze płaskostrumieniowe J, K LARGE, HT

Suszenie

dysze płaskostrumieniowe HT dysze powietrzne UEA 0525 listwy / noże powietrzne UEB

 

Dysze w przemyśle chemicznym

Proces mycia zbiorników

dysze myjące statyczne UA3, UAB, UAC

dysze obrotowe myjące UBB, UBC, UBD,
UBD A, UBD S, UBF, UBF A, UBF S, UBX

głowice wysokiej energii UBA, UBE, UBT

Wtrysk związków chemicznych

dysze pełny stożek BR, BS, BT, BU, D, E
dysze płaskostrumieniowe J
atomizery MF, atomizery klasyczne

Oczyszczanie spalin

dysze pełnostożkowe AA, AL, AT, E
atomizery MF -

Chłodzenie gazów

dysze pełnostożkowe AT, CAS, CAY, E atomizery MF, atomizery klasyczne dysze pustostożkowe PA, PB, RA, RB, RW, RX, RZ

Mieszanie cieczy

eduktory / inżektory UPB, UPD    

Tłumienie piany

dysze pełnostożkowe AL, E