Dysze pełny stożekW dyszy pełnostożkowej kropelki cieczy są rozprowadzane do objętości ograniczonej przez stożek, którego punkt początkowy znajduje się w otworze dyszy. Taki sposób natrysku jest powszechnie stosowany w wielu procesach przemysłowych, ponieważ pozwala równomiernie rozprowadzić przepływ wody na powierzchnię. Z powodu dużej liczby procesów przeprowadzanych za pomocą dysz pełnostożkowych pierwotny kształt ewoluował w szereg specjalnych typów, w których wzór natrysku pełnego stożka lub wzór podobny do pełnego stożka uzyskuje się różnymi technikami.

Kształt końcówki dyszy określa zasięg natryskiwania. Typowe zastosowanie dysz o pełnym stożku to ciągłe chłodzenie, gdy konieczne jest rozpylenie tej samej objętości cieczy na powierzchnię w celu schłodzenia przedmiotów. 

Istnieją dwa rodzaje dysz z pełnym stożkiem: dysze turbulencyjne i dysze udarowe, rozróżnialne dzięki różnym wzorom rozpylania

Dysze turbulencyjne wykorzystują łopatki do wytwarzania zawirowania i zwiększania ciśnienia przepływu cieczy wewnątrz dyszy. Ciecze są rozpylane przez siłę odśrodkową, która wytwarza strumień stałego strumienia o wzorze pełnego stożka.

Dysze udarowe działają na zasadzie wyrzutu cieczy. Kształt dyszy tworzy profil spiralny, i rozpyla duże strumienie przy pożądanym kącie natrysku. Dysze te nie mają łopatek i są praktycznie wolne od zatykania.

Dysze o pełnym stożku zraszania PNR wytwarzają równomierny strumień zraszania w kształcie pełnego stożka. Struga kropli dysz jest większa w porównaniu do dysz o pustym stożku w tych samych warunkach pracy. Poprzez wytworzenie większych kropel uzyskuje się wyższą siłę spryskiwania, zraszania. Dysze te stosuje się głownie do procesów mycia i czyszczenia. Poprzez równomierny rozkład wielkości kropel dysze te stosuje się również do szybkiego chłodzenia. Dysze pełnostożkowe idealnie nadają się także do nawadniania, zmywania, do kontroli pyłów, ochrony przeciwpożarowej i procesów chemicznych.

Poniżej przedstawiamy możliwe do uzyskania rodzaje strumienia pełnego stożka. Odpowiednio od lewej strony przedstawiony jest strumień standardowy (dysze turbulencyjne), strumień spiralny (dysze udarowe) oraz wielokrotny strumień pełnego stożka (dysze turbulencyjne).

Dysze pełnostożkowe pnrdysza pełny stożekDysze pełnostożkowe


Poniżej znajdą Państwo katalog dysz pełnostożkowych PNR

Katalog dysz peły stożek

Obsługujemy klientów z całej Polski : Warszawa, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Katowice, Częstochowa, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Bydgoszcz