Dysze płaski strumieńDysze płaskostrumieniowe PNR tworzą strumień w kształcie płaskiej warstwy cieczy o różnej grubości zgodnie z zasadą zastosowaną do wytworzenia strumienia. Płaska dysza rozpylająca służy do rozpylania na powierzchnię lub przedmiot poruszający się w kierunku poprzecznym względem jednej z powierzchni dyszy, typowym przykładem są dysze w tunelu myjni samochodowej. Dysze PNR o płaskim strumieniu zapewniają równomierne rozprowadzanie cieczy i ciśnienia.

 
Najefektywniejszą siłę strumienia osiąga się przy kątach do 60°. Poprzez specjalną geometrie wylotu dysze te tworzą zwartą smukłą warstwę cieczy, która następnie zmienia się w pojedyncze krople. W zależności od kształtu wylotu dyszy powstaje eliptyczna lub prostokątna powierzchnia natrysku. Dysze płaskostrumieniowe PNR znajdują głównie zastosowanie przy wszystkich procesach czyszczenia, na przykład w przemyśle stalowym i w wykańczaniu powierzchni. Przy wykorzystaniu dysz o płaskim strumieniu jesteśmy w stanie uzyskać mocny i równomierny strumień wody.

Należy zwrócić uwagę, że dysze o płaskim strumieniu to najpopularniejsze dysze z dysz wodnych. Dysze te stosowane są przede wszystkim w procesach mycia i spłukiwania. W porównaniu do dysz pełnego stożka i dysz pustego stożka dają one największą energię strumienia w wyniku czego uzyskujemy większa siłę mycia i zasięg.

Ze względu na konstrukcję dysze płaskostrumieniowe PNR możemy podzielić na:
- dysze standardowe o silnym strumieniu i przekroju spłaszczonej elipsy . Dysze te wykorzystujemy głównie do mycia i spłukiwania.
- dysze precyzyjne to dysze o równomiernym strumieniu i mniejszych kroplach. Dysze te stosujemy do nakładania powłok, spłukiwania małymi ilościami wody, nakładania roztworów środków myjących i dezynfekujących.
- dysze spłukujące wytwarzające szeroki strumień cieczy o stosunkowo małej energii i strumieniu skierowanym pod kątem do osi dyszy. Najczęściej stosowane do spłukiwania pomiędzy kąpielami w obróbce powierzchni i myciu nawierzchni drogowych.
- dysze wysokiej energii (dysze łyżeczkowe) wytwarzające bardzo silny i zwarty strumień o dużych kroplach w oparciu o odbicie cieczy od specjalnie wyprofilowanej powierzchni. Głównie stosowane do mycia silnie zabrudzonych powierzchni (mycie wstępne) lub mycia z dużym zasięgiem.
- dysze punktowe – wytwarzają punktowy strumień wody o kącie 0 stopni, który jest silny i skoncentrowany.

Poniżej przedstawiamy możliwe do uzyskania rodzaje płaskiego strumienia.

dysza płaski strumieńdysza płaski punktowy strumien


Poniżej znajdą Państwo katalog dysz płaskostrumieniowych PNR

Katalog dysz peły stożek

Obsługujemy klientów z całej Polski : Warszawa, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Katowice, Częstochowa, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Bydgoszcz

 Sprawdź tutaj - dysze powietrzne płaskie