W tej części strony znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat doboru dysz PNR tj. przeliczniki jednostek, najważniejsze wzory oraz tabele używane do przeliczania ciśnienia, przepływu dysz wodnych. Przedstawione zostaną rodzaje strumienia w zależności od wartości ciśnienia roboczego.

Kąt strumienia

Kąt rozpylania jest kątem, który tworzy strumień kropelek w momencie opuszczania otworu dyszy i jest jednym z podstawowych parametrów branych pod uwagę przy wyborze dyszy. W rzeczywistości kąt rozpylania określamy w zależności odległości między otworem dyszy a celem, który ma być pokryty strumieniem wody. W naszym katalogu znajdą Państwo opis różnych wzorów natrysku dysz mi.in płaski strumień, pełny stożek czy pusty stożek. Tabela poniżej podaje teoretyczną szerokość strumienia, opartą na kącie rozpylania dyszy i odległości od otworu dyszy. W przypadku dysz wspomaganych powietrzem niewłaściwe jest stosowanie terminu kąta natrysku, ponieważ nie można zmierzyć dokładnej wartości. Dlatego wartości podane w katalogach należy traktować wyłącznie jako teoretyczne.

Kąt strumienia dysz wodnych

Odległość strumienia od detalu


Wpływ ciśnienia na jakość strumienia

W zależności od konstrukcji dyszy zmiany ciśnienia mogą mieć duży wpływ na wartość kąta natrysku. Ogólnie przy rosnącym ciśnieniu dysze pełnostożkowe wytwarzają węższe kąty, dysze o strumieniu płaskim wykazują szerszy kąt natrysku. Natomiast na dysze działające na zasadzie ugięcia takie jak dysze spiralne i płaskostrumieniowe typu K nie będą miały większego wpływ zmiany ciśnienia. Wszystkie dysze nie będą działały poprawnie przy bardzo niskich wartościach ciśnienia (poniżej 0,5 bara). Przy niskim ciśnieniu zauważymy wyraźny spadek wydajności, niezbyt dobrze zdefiniowany wzór strumienia oraz niższe wartości kąta rozpylania. Poniższe zdjęcia pokazują kąty rozpylania dla różnych dysz przy różnych wartościach ciśnienia.

Wpływ ciśnienia na jakość strumienia

 

Jak czytać kod dyszy PNR

Jak każdy inny produkt przemysłowy, dysze rozpylające muszą być precyzyjnie identyfikowane za pomocą kodu, aby uniknąć błędów. System kodowania PNR został zaprojektowany z uwzględnieniem następujących wymagań:
• Kody muszą być łatwo rozpoznawane w porządku rosnącym
• Kody muszą całkowicie opisywać produkt bez potrzeby dodatkowego opisu
• Kody muszą pokazywać użytkownikowi podstawowe specyfikacje dyszy, aby ułatwić wyszukiwanie w katalogu.

Dlatego też określiliśmy nasz system kodowania opisany w następujący sposób:

opis kodu dysz pnr

 
Niektóre wartości kątów strumienia (w stopniach)

Kody te służą jedynie jako wskazówka: w zależności od różnych rodzajów dysz ich znaczenie może czasami być różne.

wartości kątów strumienia

Wartość przepływu

wartość przepływu

Kody materiałów z których wykonywane są dysze

Kody materiałów na dysze PNR

 

Właściwości mechaniczne materiałów

Poniżej znajdą Państwo charakterystykę materiałów z jakich wykonujemy dysze PNR.

Materiały na dysze PNR


Przeliczniki jednostek

przeliczniki jednostek

 

 Przepływ z zależności od średnicy rury

Przepływ z zależności od średnicy rury

Tabela porównująca średnice rur zgodnie z ANSI B36.19 ze stali nierdzewnej

Porównanie rur mm na cale

gdzie:

DN - średnica nominalna

NPD - średnica rury

OD - średnica zewnętrzna [mm]

t - grubość ścianki [mm]

m - dokładna waga [kg/m]

 

Dostępne kształty strumienia dysz PNR

Rodzaj strumienia dysz wodnych