Złączki / nyple do spawania typu ZAA / ZAB umożliwiają montaż serii dysz GX, BX lub KX na rury i kolektory natryskowe. Jeden koniec złączki jest przymocowany do rury, a drugi do końcówki dyszy. Dysza ZAA jest standardowym modelem z płaską powierzchnią spawalniczą. Dysza ZAB jest produkowana z zaokrągloną powierzchnią do spawania, która pasuje do średnicy rury. Do złączek należy zastosować nakrętki zabezpieczające VAA. Ponadto zalecamy dodanie filtrów VEA, filtrów kołnierzowych VEC lub VED, aby uniknąć zatykania się przy użyciu dyszy z małą średnicą przepływu.

Nyple ZAA ZAB

Kod nypli ZAA ZAB